Souvenir at The Prague Castle

Additional Info

  • Designer: Hynek Dřízhal
  • Date: 2008
  • Location: Pražský hrad, Starý královský palác