Interior design entrance floor of office building

Additional Info

  • Designer: Hynek Dřízhal, Veronika Řandová
  • Date: 2014
  • Client: I. T. A. Servisni s.r.o.
  • Location: Praha

Otevřený prostor celého vstupního podlaží byl pro nového uživatele kancelářské budovy nevyužitelný. Cílem návhu bylo ekonomicky využít plochu a vytvořit důstojný vstup do budovy pro společnost zabývající se distribucí zdravotnických přístrojů.