Pianosalon Machart Piana

Additional Info

  • Designer: Jan Lorenc
  • Co-designer: Pavel Borůvka
  • Date: 2019
  • Client: Machart PIANA, s.r.o.
  • Location: Švehlova 3333/21, 106 00 Praha 10
  • Photos by: Pavel Tománek
  • Range of project work: Studie, prováděcí dokumentace, autorský dozor