Naše cesta interactive exhibition

Additional Info

  • Designer: Pavel Borůvka
  • Co-designer: Hynek Dřízhal
  • Date: 2014
  • Client: Obecně prospěšná společnost Sirius o.p.s.
  • Location: Výstaviště Brno, Výstaviště Praha Holešovice

Na interaktivní výstavě se návštěvníci podívali například do bytu upraveného pro osobu na invalidním vozíku, vyzkoušeli si orientaci na ulici bez kontroly zrakem nebo pocity člověka, který neslyší zvuky kolem sebe.
Vyzkoušeli si sporty, hry i různé každodenní činnosti z pohledu člověka s omezením pohybu nebo bez využití některého ze smyslů, na který jsme zvyklí spoléhat.
Výstava byla cílena hlavně na děti školního věku, celkem ji navštívilo 52 444 osob.