Kia E - Salon

Additional Info

  • Designer: Mgr. Magdalena Pertlová, MgA. Barbora Nedvědová
  • Date: 2022 - 2023
  • Client: BOWTIE s.r.o.
  • Photos by: facebook.com/kiaczech
  • Range of project work: Projektová a výrobní dokumentace, výroba a montáž instalace, realizace