ABOUT YOU launch event

Additional Info

  • Designer: Pavel Borůvka
  • Date: 2018
  • Client: Friendly Friends s.r.o.
  • Location: Praha
  • Photos by: Lenka Mucha, Ivan Kassa
  • Range of project work: Architektonický návrh, projektová dokumentace