Dráha

Další informace

  • Autor: Jiří Šmejkal
  • Rok: 2016
  • Klient: La Putyka
  • Místo: Praha

Do prostoru Jatka78 byla navržena série předmětů se sjednotícím konceptem za účelem vytvoření dětských koutků.
Dráha pro kuličky funguje zároveň jako hra nejen pro děti a díky svojí velikosti také opticky jako obraz připomínající akční malbu. V bočnicích dráhy jsou na výběr otvory pro vhození originální merchandise kuličky Jatek78. Jednotlivec nebo soupeřící hráči vhodí kuličku každý z jedné strany a společně s diváky sledují tuto aktivní performance založenou na nejzákladnějších fyzikálních zákonech. Kulička padající do cílového boxu jako první vyhrává. Využitím generativního navrhování bylo prověřeno velké množství variant, finální výstup v podobě dat sloužil pro přímou výrobu na CNC stroji bez nutnosti papírového výkresu.