Tensegrity membrane tower

Další informace

  • Autor: Pavel Borůvka
  • Rok: 2012

Nosná konstrukce objektu je na principu systému tensegrity, tedy spolupůsobení pevných tyčí namáhaných tlakem a sítě membrán přenášejících čistě tah. Lehká konstrukce je jednoduchým sloupem tvořeným třítyčovými figurami tensegrity vršenými na sebe. Velikost těchto figur se mění, a tak se celá budova směrem vzhůru nejdříve rozšiřuje a poté zužuje téměř do špičky. Lana klasického tensegrity zde nahrazují membrány stažené k myšlenému komunikačnímu jádru uprostřed budovy. 

Objekt slouží jako ověření principů pro případnou stavbu rozhledny, oproti které je v měřítku 1:25. Tvar stavby byl vytvořen pomocí fyzikálního enginu Kangaroo Physics 0.066 pro Grasshopper. Projekt byl oceňen v soutěži "Textile Structures for New Building" při veletrhu technických textilií Techtextil 2013 ve Frankfurtu.